Wonen in het Wapen

Actueel

Actuele informatie

Het project Wonen in het Wapen betreft de ontwikkeling van 20 koopappartementen.

Deze website zal in eerste instantie worden aangevuld met informatie over het verloop van de bestemmingsplanprocedure en technische uitwerking.

Als qua architectuur, plattegronden van de appartementen, materialen en inrichting van het openbare gebied meer duidelijkheid is, nemen we graag alle geïnteresseerden in de communicatie mee.

Open makelaars Arnhem is de betrokken makelaar die te zijner tijd de verkoop in handen zal hebben.

Update 1 maart 2022

Welstand heeft akkoord gegeven op het ontwerp. Op basis hiervan worden artist impressions gemaakt die binnenkort op de website zullen verschijnen.

Het streven is om voor de zomervakantie 2022 in verkoop te gaan.

Update 1 april 2022

Inmiddels zijn de (schetsmatige) impressies van het gebouw klaar. Het gebouw wordt gekenmerkt door bijzondere gevels en een divers programma.
Door de architecten is veel aandacht geschonken aan de uitstraling van de gevels, waardoor nu een variërend, maar samenhangend straatbeeld is ontstaan.

Update 15 juni 2022

Vorige week is door de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld.

Dit is een belangrijke mijlpaal om verder op te stomen naar verkoop en realisatie!

Inmiddels zijn ook de fotorealistische impressies klaar en die zijn dan ook te vinden op deze website.

Tip: De gevel van de huidige oude feestzaal ziet er inmiddels anders uit, die heeft een tijdelijk “jasje” gekregen.

Update 4 augustus 2022

Onlangs is bekend geworden dat er een beroepschrift is ingediend tegen het vastgestelde bestemmingsplan. De gemeente heeft dit in behandeling.

Ondertussen gaan wij verder. De aannemer en de architect werken samen aan de (bouwkundige) planuitwerking. De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd.

Gezien bovenstaande zijn we wel genoodzaakt de prognose van start verkoop bij te stellen. We streven ernaar om in het 4e kwartaal van 2022 met de appartementen in verkoop te gaan.

Heeft u het doek aan de gevel van het pand al gezien? Het geeft een prachtig beeld van het toekomstige gebouw!

Update 3 oktober 2022

Wellicht heeft u het al gelezen in de krant, vrijdag 23 september is door de Raad van State het verzoek om schorsing van het bestemmingsplan voor het Wapen van Bemmel afgewezen. Dat betekent dat het bestemmingsplan in werking is getreden en de gemeente de aangevraagde vergunning kan verlenen. Deze vergunning is aangevraagd op 1 augustus 2022 en moet nog technisch worden beoordeeld door de omgevingsdienst.

Aangezien een eventuele bezwaarprocedure invloed kan hebben op de planning van de start van de bouw, zullen we niet eerder in verkoop gaan dan wanneer er zekerheid is over de vergunning. Naar verwachting kunnen we op zijn vroegst medio november 2022 starten met de verkoop. Op het moment dat we starten met de verkoop worden de prijzen bekend gemaakt.

Update 3 november 2022

In onze update van oktober hebben wij aangegeven dat de omgevingsvergunning is aangevraagd, maar dat een eventuele bezwaarprocedure tegen deze vergunning van invloed kan zijn op de planning.
Zoals gemeld; we gaan niet eerder in verkoop dan wanneer we zekerheid hebben over de vergunning.

We hebben de prognose van start verkoop een beetje moeten bijstellen; wij koersen op 1e kwartaal 2023.
We zijn al wel gestart met het opstellen van de verkoopstukken en de technische uitwerking in samenspraak met de aannemer. Vanzelfsprekend melden wij het moment van start verkoop op deze projectwebsite.

Update 16 december 2022

Wij kunnen u melden dat de omgevingsvergunning is afgegeven. Dat is natuurlijk erg goed nieuws.
Een omgevingsvergunning is onherroepelijk als er 6 weken na bekendmaking van de vergunning geen bezwaar is ingediend.
Wij zullen deze termijn in ieder geval afwachten voordat we in verkoop gaan. We vinden deze zekerheid erg belangrijk.

Ondertussen wordt op de achtergrond hard gewerkt aan de verkoopstukken. De prognose is dat de verkoop in het eerste kwartaal van 2023 kan starten.
Als een concrete start verkoop datum bekend is, hoort u weer van ons!

De verkoop van het project wordt nog steeds door het vertrouwde team van Open makelaars verzorgd. Na de berichtgeving over hun faillissement hebben zij binnen een week een doorstart kunnen realiseren.

Wil je vrijblijvend op de hoogte blijven? Meld je dan aan.

×